Kullanıcı Sözleşmesi

1. Veri Sorumlusu

 qenozbekkuyumculuk alan adlı internet sitesi (“ Q’en Alyans Web Sitesi” Kale Mahallesi Uçanlar Sokak No: 1 Altındağ/Ankara  adresinde faaliyette bulunan Qen Özbek Alyans Kuyumculuk Limited Şirketi tarafından işletilmektedir. Qen Özbek Alyans Kuyumculuk Limited Şirketi , veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, Web Sitesi'ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

qenozbekkuyumculuk Web Sitesi’ni kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerinin satışı, teslimi, vb. satış hizmetlerini yerine getirmek, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak vb. amaçlarla, üyelik aşamasında veya Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin qenalyans.com Web Sitesi'ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşme veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

 

4. Veri Toplanması ve Kullanıma Tahsis Edilmesi

qenozbekkuyumculuk Web Sitesi’nden kimliğinizi açıklamadan da faydalanabilirsiniz.

 

Çerez (Cookie) Kullanımı: Web Sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik fırsatlarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullanılan çerezler (cookie) hakkında bilgi, Qenalyans.com web sitesine ilk defa giriş yaptığınızda “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

 

Çerezler, qenozbekkuyumculuk web sitesi ziyaret edildiğinde internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayar, cep telefonu veya tablet içerisinde saklanan basit metin dosyalarından ibaret olup; kimlik ve başka özel bilgiler içermez. Çerezler, bu tür kişisel bilgiler içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler anonim olarak saklanarak sizi tekrar tanımak ve benzeri hizmetler için kullanılabilir.


qenozbekkuyumculuk  web sitesinde ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezleri tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise daha uzun süre kalabilir. Bunların dışında üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler ise sizlere daha uygun reklam veya içerik sunmak için kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz edebilmek için Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobi sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, qenalyans.com web sitesi/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr...


Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, “qenalyans.com” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. e-Posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/m... adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/priva... adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Bunların dışında içerikleri sosyal medya kanallarında paylaşabilmek için aşağıda bulunan çerezler kullanılmaktadır.

 

Facebook

3. parti çerez türü kullanılarak entry’leri paylaşmanız ve facebook’a daha kolay erişmeniz sağlanır.

 daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/polic...

 

Twitter

3. parti çerez türü kullanılarak entry’leri paylaşmanız ve twitter’a daha kolay erişmeniz sağlanır.

 

daha fazla bilgi için: https://support.twitter.com/ar...

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak ilişikteki formun doldurulması suretiyle bizzat veya mevzuata uygun olarak yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

 

7. Veri Güvenliği

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşme dosyalama süresi sona erdiğinde veya artık gereksinim kalmaması halinde şirketimiz tarafından silinecektir. Şirketimiz , KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır.

 

8. Başvuru Formu

Bizimle bize ulaşın formu vasıtasıyla temas kurduğunuzda, verdiğiniz ayrıntılar talebinizin işlenmesi ve takibi amacıyla saklanacak ve kullanılacaktır.

 

9. Küçüklere Ait Veriler

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.

 

10. Sosyal Medya Eklentilerin Kullanımı

Sosyal ağlar Facebook,  Instagram, Youtube ve Twitter , Tiktok, Pinterest, Tumblr, Okru , Linkedln eklentileri ‏web sayfalarımızda yer alabilir. İlgili servisler yukarıda adı geçen ‏şirketler tarafından sağlanır.

 

Websitemizi gezerken Facebook, Instagram, Youtube ya da Twitter , Tiktok, Pinterest, Tumblr,Okru, Linkedln kullanıcı hesabınıza bağlı olmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla eriştiğiniz bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklenti fonksiyonunu kullanırsanız ‏ bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır.

 

İlgili sosyal medya servis sağlayıcılarının veri toplanması ve kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve olasılıklara servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.

 

İlgili sitelerinde sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla web sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, web sayfalarımıza erişmeden önce ilgili kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.

Yükleniyor...